Participació Ciutadana

Amb l’objectiu que tothom pugui donar la seva opinió respecte a com creu que ha de ser el futur de Blanes, s’ha aprovat el Programa de Participació Ciutadana del procés de revisió del POUM. El Programa contempla tot un seguit de processos de consulta i d’informació que facilitaran la participació de la ciutadania en la revisió del POUM.

Els instruments i accions de participació

Per garantir la participació pública en tots els àmbits s’han definit diferents instruments de participació:

  • Reunions internes de l’Ajuntament
  • Reunions sectorials
  • Sessions de participació ciutadana
  • Sessions de presentació i informació
  • Enquestes de percepció ciutadana
  • Recull d’opinions i suggeriments al web “Opina i participa”

Esquema del procés

Paral·lelament a les diferents fases de tramitació i d’elaboració del POUM, es duran a terme diferents actes de participació ciutadana i d’informació pública per tenir en compte en tot moment l’opinió de la ciutadania.

Accedint a l’apartat de notícies i agenda d’aquesta pàgina web podreu anar coneixent quan i on es portaran a terme les diferents sessions i actes de participació o d’informació sobre el POUM i també tota la informació al respecte.

AVANÇ DEL POUM
PRESENTACIÓ I DIFUSIÓ DE L'AVANÇ DEL POUM
APROVACIÓ INICIAL
INFORMACIÓ PÚBLICA I SOL·LICITUD D'INFORMES PERCEPTIUS
APROVACIÓ PROVISIONAL
APROVACIÓ DEFINITIVA